Politică

Cine și de ce are interesul să întârzie alegerile de la Sectorul 5?

Recapitulez.

Fostul primar, Cristian Popescu-Piedone, a fost condamnat definitiv la închisoare cu executare în 12 mai. În această situație, conform legii, postul devine vacant și trebuie organizate alegeri anticipate.

Articolul 160 al Codului administrativ spune așa:

(7) În toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului.

(8) Referatul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale se transmite prefectului în termen de 10 zile de la data intervenirii situației de încetare de drept a mandatului primarului.

(9) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

(10) Instanța de contencios administrativ este obligată să se pronunțe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă.

(11) Data organizării alegerilor pentru funcția de primar se stabilește de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor, pe baza solicitării prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (9) sau de la data pronunțării hotărârii instanței, în condițiile alin. (10).

Ordinul prin care prefectul Toni Greblă a constatat încetarea mandatului nu a fost emis după 10 zile, ci după aproape o lună, la 9 iunie.

Cum era de așteptat, fostul primar a contestat ordinul. Tribunalul Municipiului București respins acțiunea, prin decizie definitivă, la 12 iulie.

Așadar, alegerile ar trebui organizate în termen de maximum 90 de zile de la această dată, adică pe 9 octombrie 2022. Numai că aceasta nu mai este posibil, căci data alegerilor trebuia stabilită, prin hotărâre de Guvern, cu 35 de zile înaintea votării (conform art.10 din Legea alegerilor locale).

Așadar, ne aflăm într-o situație în care Guvernul României se situează în afara legii. Nu știu, nefiind jurist, care va fi situația actelor semnate de primarul interimar al Sectorului 5 după data de 9 octombrie; cert este că cetățenii sectorului sunt privați de dreptul de a-și alege primarul.

Cine este vinovat de această situație? A propus Autoritatea Electorală Permanentă (în virtutea atribuțiilor ce-i revin în organizarea alegerilor) o dată pentru organizarea alegerilor? A solicitat prefectul, Guvernului, stabilirea datei scrutinului? Nu știm. Cert este că dintre cele trei instituții implicate (AEP, Prefectura, Guvernul), cel puțin una se face vinovată de neîndeplinirea atribuțiilor, prejudiciind astfel dreptul cetățenilor Sectorului 5 de a avea un primar legitim. Mi se pare că ne aflăm în preajma definiției abuzului în serviciu.

Autor

Mircea Kivu

Publică un comentariu

Abonează-te
Anunță-mă când
guest
Comentarii: 0
Comentarii din cadrul articolului
Toate comentariile